VASTAVOIMIA

Propagandaa ja uskonoppia Neuvostoliitossa 24.2.2023 – 4.1.2024

Vastavoimia -näyttelyssä tutustutaan uskonnonvastaisiin propagandajulisteisiin, joita julkaistiin Neuvostoliitossa 1980-luvulla.

Ateismi oli osa valtion ideologiaa, ja propagandan avulla pyrittiin osoittamaan kansalle uskontojen ja uskonnollisuuden mielettömyys. Neuvostoliitossa uskonnonvastainen kampanja jatkui läpi vuosikymmenten. 1930-luvulla kyse oli aggressiivisesta hyökkäyksestä kirkkoa kohtaan, mutta 1970-luvulle tultaessa uskontokritiikki oli jo laimeaa.

Esillä olevat julisteet kuuluvat uskonnonvastaisen kampanjan viimeiseen vaiheeseen ja todistavat valtion ponnistuksista vaikuttaa kansalaistensa hengelliseen elämään. Julisteissa kohtaamme satiiria paitsi kirkkoa, myös inhimillisiä heikkouksia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä kohtaan. 1980-luvun puolivälistä alkanut perestroika toi vapauden myös uskonnoille.

Ateismin vastavoima, uskonnollisuus, pysyi elossa uskonnonvastaisesta kampanjoinnista huolimatta. Neuvostoliitossa osa kirkoista ja hengellisistä oppilaitoksista pysyivät avoinna ja toiminnassa. Leningradin hengellisessä akatemiassa opiskelijajoukko oli varsin kansainvälinen, ja joukossa oli myös muutama suomalainen. Näyttelyssä metropoliitat Panteleimon ja Arseni sekä kanttori Helena Tchervinskij kertovat opiskeluajoistaan Leningradissa 1970–80-luvuilla.   

This Contradictions exhibition

takes us back to the Leningrad of the 1980s and features propaganda posters depicting everyday life in the Soviet Union and the state’s official atheistic ideology. The posters are from a series entitled A satirical weapon against misbelief and superstition that had been drawn and painted by the artists of the Leningrad creative association known as Boyevoy karandash, the Fighting Pencil.
The exhibition also contains pictures from the magazine Denial of God, published in 1985, a collection of anti-religious cartoons that had appeared in satirical magazines from the 1920s onwards, magazines that included Denial of God, Crocodile, The Trap, The Godless Crocodile and Paprika.
On the other hand, the antithesis of atheism, religious belief, remained alive in Russia throughout the Communist era. The church continued to train Orthodox priests, and the Theological Academy in Leningrad even had a few Finnish students. One of these was the present Metropolitan of Kuopio and Karelia, Arseni, who in the course of his studies acquired the propaganda posters that are on display here.

Выставка Антагонисты

возвращает нас в 1980-е годы. Здесь представлены антирелигиозные плакаты, отображающие быт советского человека и государственную атеистическую идеологию. Эти плакаты из серии Оружием сатиры по суевериям и предрассудкам, напечатанные в 1980-х гг., – произведения художников ленинградского объединения Боевой карандаш.
Также выставка дополнена рисунками из журнала Безбожники 1985 г., в котором собраны антирелигиозные карикатуры из разных сатирических журналов, начиная с 1920-х гг.: Безбожник, Крокодил, Безбожный крокодил, Капкан, Перец.
Антагонист атеизма – религиозность – сохранилась в советский период. Православные священники по-прежнему обучались в богословских учебных заведениях. В Ленинградской духовной академии учились несколько финнов. Один из них, нынешний митрополит Куопио и Карельский Арсений, приобрел представленные на выставке плакаты во время учебы в Ленинграде.

Tervetuloa!