Pääsiäismuna – ylösnousemisen symboli

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon RIISAn kokoelmanäyttelyä Pyhyyden portailla on täydennetty pääsiäismunilla. Tapa juhlistaa ortodoksien suurinta juhlaa pääsiäismunin sisältää ylösnousemisen symboliikkaa; kuten munan kuollut kuori kätkee sisäänsä uuden elämän, myös Kristuksen hauta kätki sisäänsä ylösnousemisen ihmeen.

Koriste-esineiksi valmistettujen pääsiäismunien tekniikoilla ja käytettyjen materiaalien kirjolla ei ole rajaa. Munia valmistetaan mm. kivestä, posliinista, lasista, puusta, muovista ja tekstiileistä. Niitä koristellaan maalaamalla, värjäämällä, kirjomalla, kaivertamalla ja liimaamalla. Koristeaiheiksi ovat vakiintuneet kasviaiheet, ornamenttikuviot, ikonit ja pyhäköt. Perinteisesti pääsiäismuna koristetaan kreikan tai venäjän kirjaimilla XA tai XB, joihin on kiteytetty ortodoksinen pääsiäistervehdys: Kristus nousi kuolleista!

Ensimmäistä kertaa RIISAssa esillä oleva pääsiäismunanäyttely on koottu lähivuosina karttuneista kokoelmista: kirkkomuseon arkkipiispa Leon, sisar Teresa Jezl’n ja keräilijä Risto Vilhusen kokoelmasta.

Easter egg – a symbol of Ressurection

The exhibition of the Finnish Orthodox Church Museum RIISA named The Stairway to sanctity has been complemented by Easter eggs collection. The orthodox tradition of celebrating Easter includes eggs as a symbol of Resurrection. As the lifeless shell of an egg hides inside a new life, the grave of Christ conceals the miracle of Resurrection.

There’s a long list of techniques and materials used for making decorative Easter eggs. They are made of stones, porcelain, glass, wood, plastic and textile. The eggs are decorated by painting, embroidery, engraving and gluing decorative elements. The most popular patterns are flowers and plants  ornaments, icons and temples. Traditionally eggs are adorned with the letters of Greek or Slavic alphabet: XA or XB which means “Christ is risen” – an orthodox Easter greeting.

The Easter eggs are exposed in RIISA for the first time as a part of the exhibition. The exhibits belong to the private collections of archbishop Leo, sister Teresa Jezl and collector Risto Vilhunen.

Пасхальное яйцо – символ воскресения

Выставка «На ступенях святости» музея Финляндской Православной Церкви теперь дополнена коллекцией пасхальных яиц. Пасхальные яйца как элемент самого главного православного праздника являются символом воскресения. Подобно тому как под безжизненной скорлупой таится начало новой жизни, так и гробница Христа прячет внутри себя чудо победы жизни над смертью.

Не перечесть всех техник и материалов, которые используются для изготовления декоративных пасхальных яиц. Их делают в том числе из камней, фарфора, стекла, дерева, пластика и текстиля. Яйца красят в разные цвета, украшают росписью, вышивкой, резьбой или приклеивают декоративные элементы. Самые популярные мотивы для украшений – растительные, геометрические орнаменты, иконы и изображения храмов. По традиции на пасхальное яйцо наносится надпись буквами греческого или русского алфавита ХА или ХВ, которые означают пасхальное приветствие, принятое среди православных: Христос Воскресе!

Выставка пасхальных яиц в музее РИЗА включает в себя предметы из личных коллекций архиепископа Лео, сестры Терезы Йецль и коллекционера Ристо Вилхунена.