Kokoelmat

Museokokoelmien perusta on talvi- ja jatkosodan (1939–1944) aikana Neuvostoliitolle luovutetuilta alueilta evakuoitu esineistö, joka on peräisin Karjalan ja Petsamon ortodoksista seurakunnista sekä Valamon, Konevitsan ja Petsamon luostareista.

Nykyään RIISAn esinekokoelmat sisältävät ikoneita, liturgista esineistöä, kirkkotekstiilejä, harvinaiskirjoja ja käsikirjoituksia 1500-luvulta tähän päivään. Museossa on arkisto ja kuva-arkisto, joihin kuuluu historiallisia asiakirjoja, karttoja, rakennuspiirustuksia ja valokuvia.

The collections are based on items from the Orthodox parishes of the Karelia and Petsamo areas and the Monasteries of Valamo, Konevitsa and Petsamo obtained through the evacuations that took place during the Second World War.

The icons, liturgical vessels and textiles, and rare book and manuscripts that make up RIISA’s extensive collections range in age from the 16th century up to the present day, and its archives contain a wealth of historical documents, maps, building plans and photographs.

Основу коллекции музея составляют предметы, эвакуированные во время II Мировой войны из   приходов и монастырей Финляндской православной церкви (Валаамского, Коневского, Печенгского), располагавшихся на территориях, отошедших к СССР.

Сейчас коллекции музея РИЗА содержат иконы, богослужебную утварь, церковный текстиль, старопечатные книги и рукописи. Самые ранние экспонаты относятся к 16 веку. Также в музее имеется фотоархив и архив, содержащий документы, архитектурные чертежи финских храмов довоенного и послевоенного периода.