Kokoelmapolitiikka

RIISAn toiminta-ajatus toisen valtiokirkon ja samalla myös vähemmistökirkon aineellisen, aineettoman ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentajana, säilyttäjänä, hoitajana ja esille tuojana on säilynyt läpi vuosikymmenten. Tänä päivänä identiteetin vahvistamiseen pyritään monikulttuurisessa ympäristössä. Toiminta tähtää museokävijän oman elinympäristön monimuotoisuuden kunnioittamiseen avoimesti ja ennakkoluulottomasti.

RIISAn vaikuttavuus on laajentunut alueellisesti. Siinä, missä toiminta alun perin suunnattiin kotinsa menettäneelle ortodoksiselle siirtoväelle, on itäisen kirkon kirkkotaiteesta ja historiasta kiinnostuneet suomalaisen valtaväestön lisäksi erityisesti keski- ja etelä-eurooppalaiset matkailijat. 

Kirkko linjaa strategiassaan ortodoksisten kulttuurilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön, ikonitaiteen ja kirkkotekstiilien kehittämiseen sekä kirkollisen arkkitehtuurin erityisyyden ymmärtämiseen ja vaalimiseen. RIISAssa tehtävä työ on kirkon strategian ydintoimintojen mukaista. Kirkolla ja säätiöllä on keskinäinen yhteistoimintasopimus.

RIISAssa yhdistyvät taidemuseoiden ja kulttuurihistoriallisten museoiden toimintatavat. Asiantuntijaorganisaationa museo antaa ohjausta ja neuvontaa toimialaansa liittyvissä kysymyksissä museoille, seurakunnille, muille yhteisöille ja yksityisille ihmisille.

Lue kokonaisuudessaan RIISAn kokoelmapolitiikka.