Menu
FI|EN

Tutkimus

RIISAn arkistot ja kuvapalvelu ovat tutkijoiden käytössä

TUTKIMUS- JA KUVAPALVELU

RIISA on Suomen ortodoksisen kirkon kulttuuriperintöä ylläpitävä asiantuntijaorganisaatio. Sen vastuulla on kirkon aineellisen, aineettoman ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallettaminen, säilyttäminen, tutkimus, kulttuurikasvatus ja tiedonvälitys.

Kirkkomuseon henkilökunta tekee toimeksiannosta selvitystyötä ja antaa lausuntoja ikoneista, sakraaliesineistä ja tekstiileistä. Tekstiilikonservaattori neuvoo myös kirkkotekstiilien hoidossa ja kunnostuksessa. Kirkkomuseon tutkimuksia on julkaistu ortodoksisesta kulttuuriperinnöstä kertovissa teoksissa ja julkaisusarjoissa.

Kirkkomuseon arkistot ovat tutkijoiden käytössä. Tutkittavasta aineistosta on tehtävä aineistopyyntö viimeistään viikkoa ennen tutkimuksen aloittamista. Tutkimuksista, kuva-arkiston palveluista ja muista toimeksiannoista peritään palveluhinnaston mukainen veloitus.

Kokoelmanhallintaohjelma KOSMOS

Kirkkomuseossa on käytössä sähköinen kokoelmanhallintaohjelma KOSMOS, jonka on toimittanut Profium Oy. Kirkkomuseon kokoelmapolitiikka ohjaa kokoelmien kartuttamista, hallintaa ja käyttöä.

KOKOELMAPOLITIIKKA 2019

LISÄTIETOA JA TIEDUSTELUT

Tekstiilikonservaattori Leena Säppi, puh. 040 861 3072 (tekstiilikokoelmat)
Amanuenssi Henna Hietainen, puh. 040 865 0569 (esinekokoelmat)
Museoassistentti Marke Penttinen, puh. 040 865 0537 (valokuvakokoelmat)
Projektitutkija Ilona Pelgonen, ilona.pelgonen@riisa.fi (harvinaiskirjat, arkisto)