Ikonin kaunistajat

Pyhät kuvat eli ikonit ovat keskeinen osa ortodoksista kirkkotaidetta. Ne ovat löytäneet tiensä kirkoista ja kodeista myös museoihin ja näyttelyihin. Jälkimmäisissä on harvemmin nähty ikonia suojaavia ja koristavia riisoja ja tekstiilejä. Kuitenkin aina 1900-luvun alkupuolelle ne kuuluivat oleellisesti ortodoksiseen esineelliseen kulttuuriperintöön. Ikonit puettiin arvokkaisiin metalleihin ja tekstiileihin: riisa oli ikään kuin ikonin arvokas vaate. RIISAn […]